Home     Contact      Prijslijst      voorwaarden     vacatures     steigers     Alle  producten  
welkom bij bensan Enter: uw partner in het verhuren van partyproducten, rolsteigers en veel meer kijk verder op deze site voor verdere info of vraag ons naar de mogelijkheden BENSAN ENTER WIJ MAKEN UW FEESTJE
Algemene voorwaarden Bensan

Algemene voorwaarden
BenSan Tentverhuur en Handelsonderneming.

Deze algemene voorwaarden gelden voor onderstaande websites
www.bensanenter.nl
www.bensanattractieverhur.nl
www.bordindetuin.nl
www.3D-ooievaar.com

Belangrijk:
Alle producten worden door de huurder uitsluitend

1 Leveringen BenSan:
Diverse producten met uitzondering van bordindetuin, 3d ooievaar & aluminium (steigers ladders trappen):
levering  € 0.50 per gereden kilometer (tomtom) boven € 65.00 worden sommige producten gratis geleverd vice versa 40 km rond enter daarbuiten € 0.50 per gereden kilometer (tomtom). Alle producten worden per kalenderdatum verhuurd tijden door u aan te geven. Anders in overleg. Wanneer bensan product(en) inhuurt bij derden en bij huurder plaatst of wordt afgehaald door huurder,(het)deze product(en)(valt)vallen onder de voorwaarden van de leverancier waar bensan(het)de product(en) heeft ingehuurd. Alle producten worden door de huurder uitsluitend gebruikt waarvoor deze gefabriceerd zijn. Bij onjuist gebruikt kan de huurder bensan nergens voor aansprakelijk stellen. Hiervoor is de huurder geheel zelf aansprakelijk. Komen door deze gebreken kosten wordt dit verhaald op de huurder.


2 steigers ladders trappen:
na de zevende (7) daghuur gratis transport vice versa dit 40 kilometer rond enter daarbuiten € 0.50 per gereden kilometer (tomtom). Vanaf Locatie Bensan Enter
leveringen anders: in overleg en schriftelijk overeengekomen.


3 Algemeen (Belangrijk):
Al onze producten worden gehuurd voor eigen risico zie onderaan HUUROVEREENKOMST.  Al onze producten worden schoon aangeleverd en dienen ook schoon afgeleverd te worden. Is dit niet het geval worden schoonmaakkosten in rekening gebracht. Deze producten worden bij een erkend bedrijf schoongemaakt. De huurder is verantwoordelijk voor alle producten vanaf levering tot en met het halen hiervan. Bij annuleren binnen 24 uren wordt het totaalbedrag in rekening gebracht.

4 Diverse Producten (Belangrijk):
Diverse producten gehuurd bij de firma BenSan worden : gebracht, opgebouwd, afgebouwd en opgehaald. met uitzondering van producten website www.bordindetuin.nl rubriek huren deze producten worden door huurder afgehaald en retour gebracht tussen 18.00 en 19.00 uur anders in overleg. bij het opbouwen en afbouwen van alle producten is assistentie nodig, zie opbouw partytenten en producten. De huurder mag geen voorwerpen bevestigen aan de bij BENSAN gehuurde producten. ALS DE WEERSOMSTANDIGHEDEN ER OM VRAGEN DIENT DE HUURDER HET (ALLE) INGEHUURDE PRODUCT(EN) GEHUURD BIJ DE FIRMA BENSAN VEILIG TE STELLEN. (Partytenten PE zijn niet waterdicht maar watervertragend). Bij niet opvolgen hiervan worden alle gemaakte kosten doorberekend aan de huurder dit is inclusief nieuw product(en) de huurder kan hiertegen niet in beroep gaan. BENSAN kan 24 uur per dag 7 dagen per week zelf (ook zonder reden) de huurovereenkomst annuleren de huurder kan hiertegen niet in beroep gaan.

5 Tenten & producten die verankerd moeten worden:
Al onze producten die hieraan vereist zijn moeten wij verankeren i.v.m. onze aansprakelijkheidsverzekering.
de huurder is na goedkeur met bensan verantwoordelijk voor de verankeringen,producten geleverd door bensan en dient dit met regelmaat zelf alle producten en verankeringen te controleren, is er een mankement dient de huurder dit professioneel te herstellen zoals is aanvaard bij de overdracht(goedkeur).(goedkeur is wanneer bensan de locatie heeft verlaten). Wanneer bensan de locatie heeft verlaten is de huurder volledig aansprakelijk voor alle komende ongemakken in welke aard van dien. Hier over is geen discussie mogelijk en huurder kan hierover bensan niet aansprakelijk stellen. huurder dient zelf te zorgen voor eventuele vergunningen en of verzekeringen. Bij twijfel, Wij zullen dit aan de huurder en of iemand van de organisatie ter plaatse uitleggen hoe te verankeren ter plaatse. Hiervoor moet huurder of organisatie akkoord geven, dit mag mondeling. Krijgen wij geen akkoord moeten wij helaas de het ingehuurd product(en) retour meenemen. Huurder is wel verplicht alle gemaakte kosten te vergoeden, huurder kan verhuurder niet aansprakelijk stellen voor kosten die daar door ontstaan.

6 Betalings verplichting
betaling per factuur: het volledige bedrag incl. btw dient binnen 7 dagen na ontvangen van de factuur te worden overgemaakt naar rekeningnummer NLRABO0113497091 dit met vermelding van het factuurnummer.
betaling zonder factuur: het volledige bedrag dient contant te worden voldaan bij levering van product(en)
anders voor levering overlegt. Letop bij diverse producten is een kopie van identiteit verplicht te overhandigen dit ook bij levering. anders in overleg.

7 Betalingsmogelijkheden
bij contante betaling is uw prijs excl. btw. vermeld op de huurbevestiging
moet er een factuur overlegt worden of wordt het bedrag gepind of overgemaakt is uw prijs incl.btw. vermeld op de huurbevestiging.
particulieren bij overmaken moet het verschuldigde bedrag voor levering op onze bankrekening staan anders in overleg voor levering.

8 let op bij gebruik van springkussens dient continu toezicht te zijn.

9 Opbouw partytenten en producten:
Bij de volgende partytenten is bij opbouw en verwijderen van tenten assistentie nodig voorbeeld :
Partytenten  :  4x3 mtr tot en met    6x4 mtr minimaal een persoon.
Partytent na :  6x4 mtr tot en met    8x5 mtr minimaal twee personen.
Partytent na :  8x5 mtr tot en met  10x5 mtr minimaal drie personen.
Partytent na : 10x5 mtr tot en met 12x6 mtr minimaal vier personen.
Producten door lucht opgeblazen  minimaal een persoon.
Alle andere producten minimaal een persoon.
Anders in overleg.

10 Producten door lucht opgeblazen:
Bij alle producten die door lucht worden opgeblazen is assistentie nodig van minimaal 1 persoon, dit is nodig bij het opzetten en  ophalen van het product. Deze producten worden verhuurd per KALENDERDATUM tijden door u aan te geven.

11 Houten bord in de tuin en 3d-ooievaar
Bordindetuin.nl en 3d-ooievaar.com, nader te noemen "verhuurder", verhuurt aan huurder voor de overeengekomen huurperiode een of meerdere producten, inclusief bevestigingsmaterialen ( verder te noemen "het bord"). Nader overeen te komen huurovereenkomst. Huurder zal het bord gedurende de huurperiode als een goed huurder onder zich houden en overeenkomstig de bestemming gebruiken. De huurder is verantwoordelijk voor het bord gedurende de gehele huurperiode en dient ervoor zorg te dragen dat het bord wordt beschermd tegen diefstal, vandalisme en/of andersoortige schade (zoals b.v. door weersomstandigheden, vervoer, verplaatsing etc). Het bord is en blijft eigendom van verhuurder en mag door huurder niet uitgeleend of verhuurd worden aan derden. Het is de huurder niet toegestaan wijzigingen op of aan het bord aan te brengen, dan wel zonder toestemming van verhuurder te dupliceren.De huurder zal enkel de meegeleverde materialen gebruiken voor bevestiging van het bord, afgezien van die situaties waarin schade aan het bord voorkomen wordt (bijv. storm, windstoten). Verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade / letsel ontstaan door het bord gedurende de huurperiode. Het volledige huurbedrag (inclusief borg en evt. bezorgkosten) dient vooraf, bij plaatsing, contant te worden voldaan. De huurperiode kan worden verlengd, mits het bord niet opnieuw verhuurd is. De Borg dient vooraf, bij plaatsing, contant te worden voldaan. Bij het retourneren van het bord zal de borg contant aan huurder worden terugbetaald. Eventuele schade en/of de kosten van extra huurdagen zal worden verrekend met de borg. Indien het bord buiten schuld van de verhuurder niet op de einddatum van de huurperiode kan worden opgehaald zal € 15.00 per dag in mindering worden gebracht op de borg. Indien het bord voor einddatum wordt geretourneerd zal geen verrekening met de huursom plaatsvinden. Indien het bord beschadigd is zal verhuurder naar redelijkheid en billijkheid de kosten van reparatie bepalen en verrekenen met het borgbedrag. Indien het schadebedrag hoger uitvalt dan de borg, dan ontvangt u voor dit verschil een rekening die binnen 14 dagen na ontvangst betaald dient te worden. Bij diefstal van het bord wordt een bedrag van € 200,00 in rekening gebracht. Bij annulering binnen 24 uren voorafgaand aan het begin van de afgesproken huurperiode zal een bedrag van € 35,00 aan annuleringskosten in rekening worden gebracht. Indien deze annulering om medische redenen geschiedt zullen wij hier natuurlijk van af zien. Zie ook onderaan deze pagina de huurovereenkomst bord in de tuin & 3D-ooievaar.

12 rolsteigers ladders trappen:
de huurder heeft de kennis en is bekwaam om op hoogte te werken. huurder weet hoe deze producten veilig op en afgebouwd moet worden. huurder kent de gevaren van het niet professioneel opbouwen en afbouwen. huurder gebruikt voorgeschreven kleding en hulpmiddelen om veilig op hoogte te werken. huurder kan verhuurder niet en nooit aansprakelijk stellen bij calamiteiten in welke aard dan ook. huurder heeft de huurovereenkomst(en) gelezen en is hiervan geheel op de hoogte. elke schade die door huurder wordt gemaakt of wordt ontdekt (gezien) is huurder verplicht dit aan verhuurder te melden dit per direct schriftelijk per mail bensanenter@Gmail.com bij spoed gevallen telefonisch 06-28270282. telefonisch contact: bij geen opname dient huurder alsnog een mail te zenden naar bensanenter@gmail.com met uitleg en een terugbel nummer vermelden.

13 Verzending.
Verzenden is alleen mogelijk bij koop producten en nadat het verschuldigde bedrag is overgemaakt op doorgegeven  rekeningnummer Wanneer dit bedrag op deze rekening staat wordt er actie ondernomen om het product(en) te verzenden. De extra kosten worden dan boven het verkoopbedrag in rekening gebracht.
voor deze goederen is de klant geheel zelf aansprakelijk en kan bensan niet aansprakelijk gesteld worden (de klant moet zelf aangeven dat de verzending verzekerd moet worden). Hierover is geen discussie mogelijk en deze verantwoordelijkheid light dan ook geheel bij de klant.

Bestellingen worden met pakkettendienst of eigen transport geleverd / verzonden. Anders in overleg.

14 Disclaimer:
Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen
via de Vervoerder. Alle producten die wij verkopen hebben de garantie van onze leveranciers (fabrikant). Indien er sprake is van een fabricagefout, kunt u na melding en overleg retourneren en word deze in overleg vervangen door een zelfde product of gerepareerd, eventuele extra kosten onder voorbehoud ( extra kosten, verzendkosten of prijsstijgingen wordt aan de klant doorberekend). Uitzondering hierop zijn volledige kwijtgeraakte producten, waardoor deze niet teruggestuurd kunnen worden of niet aangekomen zijn op naar ons adres, is dit het geval kan bensan niet overgaan tot vergoeding ruilen of reparatie van het gekochte product.

15 OUTLET:
AL ONZE PRODUCTEN die GEEN aanspraak hebben op eventuele FABRIEK GARANTIE vallen bij onze firma Bensan Enter onder OUTLET artikelen / producten.
OUTLET producten hebben geen garantie,en mogen niet geruild worden.(hierover is niet te discussiëren).

16 Toepasselijkheid
Deze leveranciersvoorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle met ons gesloten overeenkomsten.

17 Totstandkoming overeenkomst
Een koop / huur overeenkomst komt eerst tot stand door verzending van de opdrachtbevestiging door de klant. Fouten en vergissingen komen geheel voor risico en rekening van de koper / huurder. Wilt u de order toch nog annuleren terwijl u deze wel hebt geplaatst verzoeken wij u direct ons daarvan op de hoogte te stellen voordat er kosten zijn gemaakt voor deze order daarna is de koper / huurder verplicht om de gemaakte kosten te betalen .

18 Levertijd
De bestelde artikelen worden in principe binnen 7 werkdagen geleverd na het plaatsen van de order en ontvangst van uw betaling indien voorradig. Anders is in overleg.

19 Verzending en verzendkosten
Verzenden doen wij met eigen vervoer of een pakkettendienst. De pakkettendienst doet er meestal twee a drie werkdagen over om het pakket bij u af te leveren. Verzendingen geschieden steeds voor rekening en risico van de koper / huurder. De keuze van de wijze van verzenden en verpakking is aan ons. Als tijdstip van de juridische levering geld het moment waarop de goederen ons bedrijf verlaten. De kosten van verzending zijn variabel en dat is inclusief verpakking verzend en administratie kosten.

20 Prijzen
De door ons genoemde prijs is inclusief btw- en in Euro s, voor privé gebruik. En zakelijk exclusief btw- en in Euro s. Maar altijd exclusief verzendkosten. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen.

21 Klachten
De koper is verplicht de producten bij aankomst te inspecteren en eventuele gebreken direct aan bensanenter@gmail.com te melden. Klachten ter zake van leveranties dienen binnen 3 dagen nadat de goederen de koper hebben bereikt schriftelijk (of per E-mail) aan ons gedaan te worden. Bij gebreke hiervan worden wij geacht in overeenstemming met onze verplichtingen te hebben geleverd. Indien tijdig is gereclameerd en de geleverde goederen niet aan de overeenkomst beantwoorden en beide partijen hierover eens zijn gekomen (schriftelijke overeenkomst en akkoord zijn gegaan , zullen wij ter uwer keuze en tegen teruggave van de geleverde goederen crediteren. Het te crediteren bedrag zal minus de kosten van verzending zijn. De kosten van verzending naar ons zijn geheel voor de klant.  Wij nemen geen ongefrankeerde goederen in ontvangst.

Tenten / producten dienen binnen deze 3 dagen ook opgesteld te zijn, en gecontroleerd te worden. Na deze dagen vervalt de garantie vanwege teveel invloeden van buitenaf.

22 Geschillen
Op al onze overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde Nederlandse rechter is bij aansluiting van andere instanties bevoegd tot kennisneming van alle geschillen die uit hoofde van de overeenkomst tussen ons en de wederpartij mochten ontstaan. U kunt onze klachtenservice elke werkdag bereiken via bensan@home.nl In het geval dat een order moet worden gecrediteerd geschiedt dit binnen 30 dagen na ontvangst van de betaling.

23 werknemers
alle werknemers worden aangenomen op basis 0 uren wel is er een vaste dag die de werknemer beschikbaar en inzetbaar moet zijn (dit die gehele dag 24 uren) door de week wordt er in overleg geholpen. is er niemand die wil of kan werken worden de aantal nodige personen aangewezen door bensan die zullen dan moeten verschijnen op tijdstip zoals verlangt wordt. Kan of kunnen deze personen niet moeten deze zelf voor vervangende werknemer zorgen. dit geld voor vaste en door de weeks uren

24 Overmacht
Indien bensan door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. Indien de overmachtstoestand 30 dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden zonder recht op enige (schade)vergoeding. Onder overmacht van bensan wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van haar gevergd kan worden. ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend stakingen, uitsluitingen stagnatie of andere problemen bij de toeleveranciers en/of maatregelen van enige overheidsinstanties, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachtstoestand op de hoogte stellen.

25 ruilprocedure
Klanten van bensan hebben geen recht om na ontvangst van de goederen deze te ruilen. Uitgesloten is dat de producten niet volgens afspraak of met schade geleverd is. De consument draagt daarbij zelf op voor de kosten van terugzending. De goederen kunnen enkel worden geretourneerd in de originele  onbeschadigde verpakking, ze moeten in dezelfde conditie verkeren en mogen niet gebruikt zijn. Wij zullen zorg dragen voor een snelle creditactie van de factuur minus de verzendkosten. BenSan moet altijd vooraf in dergelijke situaties op de hoogte worden gebracht per E-mail van de te retourneren goederen en graag vernemen wij ook de redenen. Goederen die ongefrankeerd naar ons worden gezonden, accepteren wij niet als retour. Als wij een artikel niet als retour accepteren en deze weer naar de klant moeten verzenden dan zijn alle kosten voor rekening van de klant. Let er op, de artikelen moeten verkoopbaar blijven.Onze outlet artikelen en of producten vallen hier niet onder.

26 Uw Persoonlijke Gegevens
Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet ter beschikking stellen aan derden. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen. Op verzoek zullen wij uw geregistreerde gegevens aan u verzenden. bij de rubriek fotoalbums kan er bij het door u bestelde product(en)een foto gemaakt worden met ook indien van toepassing portret en of vermelding van naam en oppervlakkige informatie verstrekt worden. u gaat hier automatisch mee akkoord tot dat u ons schriftelijk
mede deelt hiervan afstand te willen nemen. wij zullen dan binnen 24 uren uw gegevens en of foto wat ook geplaatst is verwijderen van onze site.

27 Verantwoordelijkheid huurder / klant :
De huurder is na ontvangst van de geleverde goederen/producten geheel alleen verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle aangeleverd goederen/producten vanaf levering tot en met het afhalen hiervan. Elke schade of ongemakken die hierdoor komen of zijn gekomen worden doorberekend aan de huurder.De huurder kan hierop niet in beroep gaan tegen bensan Enter.

Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden.
Foto’s zijn voor illustratieve doeleinden en kunnen afwijken van de werkelijkheid


Huurovereenkomst
De Huurovereenkomst is GEEN Factuur dit omdat het GEEN FACTUURNUMMER DRAAGT

Deze huurovereenkomst wordt afgetekend met naam en handtekening bij het plaatsen van het (de) product(en). kopie wordt niet afgegeven dit kan na plaatsing schriftelijk worden opgevraagd.

uitleg en instructie wordt gegeven bij plaatsing van product(en) wenst huurder een schriftelijke instructie dit kan schriftelijk worden opgevraagd.

aanvragen via contactformulier in rubriek contact klik hier

1  de huurder huurt alle producten dat door de verhuurder aangeleverd is geheel voor eigen risico en kan de verhuurder op geen enkele manier aansprakelijk stellen.
2. de huurder zorgt zelf voor eventuele vergunningen en verzekeringen van de aangeleverde producten.
3. in de tent(en) behalve de barbecue tent mag niet gebrand worden(barbecue, vuurkorf enz,) met uitzondering van heater(s) en branders die met de verhuurder schriftelijk zijn overlegt en overeen gekomen zijn.
4. de huurder dient alle producten te onderhouden en verzorgen als een goede huisvader.
5. Elke schade in welke aard dan ook wordt door de verhuurder bepaald en door de huurder betaald. De huurperiode valt hier niet onder. Deze schade wordt verrekend per direct bij ophalen van het gehuurde materieel. Mits anders overeengekomen met verhuurder. De schade die is ontstaan staat beschreven in bijgeleverde schade overeenkomst. Betaling is binnen 14 dagen na ontvangst factuur.
6. alle huur producten worden door de verhuurder gebracht, opgebouwd, afgebouwd en opgehaald met uitzondering van bord in de tuin en 3d-ooievaar. Na 40 km rond enter rijden wij voor € 0,50 per gereden kilometer, bepaald via tomtom navigatie systeem. Anders in schriftelijk overleg.
7. de huurprijs wordt schriftelijk vooraf bepaald tussen huurder en verhuurder.
8. verhuur mogelijkheden zijn dag verhuur, weekeind en weekverhuur.
9. na een week huur wordt voor iedere meerdere dag een zevende van de weekprijs betaald.
10. Doorverhuur is niet toegestaan mits er met de verhuurder schriftelijk een overeenkomst is gemaakt.
Vast gezette producten mogen niet verplaatst worden. Opblaasbare producten mogen niet uitgezet worden. Anders schriftelijk overlegt.
11. de huurder kan niet in discussie gaan met bovengenoemde regels en houdt zich ook hieraan.
12. als de weersomstandigheden er om vragen product(en) veilig stellen.

LETOP: huurder is verantwoordelijk voor product(en) vanaf levering tot en met het ophalen
LETOP: als de weersomstandigheden er om vragen  ingehuurde product(en) veilig stellen.
LETOP: betaling dient voor afhalen te geschieden dit wel : bedrag, borg en kopie identiteit bewijs.


Huurovereenkomst Bord in de tuin & 3D-ooievaar
De Huurovereenkomst is GEEN Factuur dit omdat het GEEN FACTUURNUMMER DRAAGT

Deze huurovereenkomst wordt afgetekend met naam en handtekening bij het plaatsen van het (de) product(en). kopie wordt niet afgegeven dit kan na plaatsing schriftelijk worden opgevraagd.

uitleg en instructie wordt gegeven bij plaatsing van product(en) wenst huurder een schriftelijke instructie dit kan schriftelijk worden opgevraagd.

aanvragen via contactformulier in rubriek contact klik hier

1. De huurder huurt alle producten dat door de verhuurder aangeleverd is geheel voor eigen risico en kan de verhuurder op geen enkele manier aansprakelijk stellen.
2. De huurder zorgt zelf voor eventuele vergunningen en verzekeringen van de aangeleverde producten.
3. Bij diefstal van het bord wordt een bedrag van € 200.00 in rekening gebracht.
4. De huurder dient alle producten te onderhouden en verzorgen als een goede huisvader.
5. Elke schade in welke aard dan ook wordt door de verhuurder bepaald en door de huurder betaald. De huurperiode valt hier niet onder. Deze schade wordt verrekend per direct bij ophalen van het gehuurde materieel. Mits anders overeengekomen met verhuurder. De schade die is ontstaan staat beschreven in bijgeleverde schade overeenkomst. Betaling is binnen 14 dagen na ontvangst factuur.
6. Alle huur producten worden tussen 18.00 en 19.00 uur gehaald en terug gebracht. Anders in schriftelijk overleg. Bij bezorgen en of afhalen moeten wij  € 0,50 Per gereden kilometer in rekening brengen. Kilometers die verreden worden zijn bepaald door tomtom navigatie systeem. anders in schriftelijk overleg.
7. De huurprijs en Borg wordt schriftelijk vooraf bepaald tussen huurder en verhuurder.
8. Verhuur mogelijkheden zijn in overleg met de verhuurder
9. Na een week huur wordt voor iedere meerdere dag een zevende van de weekprijs betaald.
10. Doorverhuur is niet toegestaan mits er met de verhuurder een overeenkomst is gemaakt.
11. De huurder kan niet in discussie gaan met bovengenoemde regels en houdt zich ook hieraan
12. De huurder is op de hoogte van onze algemene voorwaarden die vermeld zijn op onze websites.

LETOP: huurder is verantwoordelijk voor product(en) vanaf levering tot en met het ophalen
LETOP: als de weersomstandigheden er om vragen  ingehuurde product(en) veilig stellen.
LETOP: betaling dient voor afhalen te geschieden dit wel : bedrag, borg en kopie identiteit bewijs.

Huurovereenkomst Rolsteigers ladders trappen
De Huurovereenkomst is GEEN Factuur dit omdat het GEEN FACTUURNUMMER DRAAGT

Deze huurovereenkomst wordt afgetekend met naam en handtekening bij het plaatsen van het (de) product(en). kopie wordt niet afgegeven dit kan na plaatsing schriftelijk worden opgevraagd.

uitleg en instructie wordt gegeven bij plaatsing van product(en) wenst huurder een schriftelijke instructie dit kan schriftelijk worden opgevraagd.

aanvragen via contactformulier in rubriek contact klik hier

1. De huurder huurt alle producten dat door de verhuurder aangeleverd is geheel voor eigen risico en kan de verhuurder op geen enkele manier aansprakelijk stellen.
2. De huurder zorgt zelf voor eventuele vergunningen en verzekeringen van de aangeleverde producten. Diefstal en of vermissing van alle producten gehuurd door de huurder zal worden doorberekend op de huurder.
3. niet gekeurde Rolsteigers ladders trappen worden alleen gebruikt voor particuliere doeleinden. anders in schriftelijk overleg
4. De huurder dient alle producten te onderhouden en verzorgen als een goede huisvader. alle producten worden schoon aangeleverd en schoon afgeleverd, schoonmaakkosten is op nacalculatie.
5. Elke schade in welke aard dan ook wordt door de verhuurder bepaald en door de huurder betaald. De huurperiode valt hier niet onder. Deze schade wordt verrekend per direct bij ophalen van het gehuurde materieel. Mits anders overeengekomen met verhuurder. De schade die is ontstaan staat beschreven in bijgeleverde schade overeenkomst. Betaling is binnen 14 dagen na ontvangst factuur.
6. Rolsteigers ladders trappen kunnen gebracht, geplaatst, afgebouwd en afgehaald worden. De kosten worden vooraf Bepaald tussen verhuurder en huurder. Is dit niet afgesproken gelden : € 0.50 Per gereden kilometer,
bepaald door tomtom navigatie systeem. Op en afbouwen € 25.00 per keer met assistentie huurder. anders schriftelijk overeengekomen.
7. De huurprijs wordt schriftelijk vooraf bepaald tussen huurder en verhuurder. door huur tijdig melden en extra kosten zijn op nacalculatie.
8. Rolsteigers ladders trappen worden per kalenderdatum verhuurd. Tijden in schriftelijk overleg tussen huurder en verhuurder.
9. Een week huur is zes dagen, mits anders schriftelijk overlegd met verhuurder.
10. Doorverhuur is niet toegestaan mits er met de verhuurder een schriftelijke overeenkomst is gemaakt.
11. De huurder kan niet in discussie gaan met bovengenoemde regels en houdt zich ook hieraan.
12. De huurder is op de hoogte van onze algemene voorwaarden die vermeld zijn op onze websites.

LETOP: huurder is verantwoordelijk voor product(en) vanaf levering tot en met het ophalen
LETOP: als de weersomstandigheden er om vragen  ingehuurde product(en) veilig stellen.
LETOP: betaling dient voor afhalen te geschieden dit wel : bedrag, borg en kopie identiteit bewijs.


Huurovereenkomst poffertjesplaat of oliebollenbak
De Huurovereenkomst is GEEN Factuur dit omdat het GEEN FACTUURNUMMER DRAAGT

Deze huurovereenkomst wordt afgetekend met naam en handtekening bij het plaatsen van het (de) product(en). kopie wordt niet afgegeven dit kan na plaatsing schriftelijk worden opgevraagd.

uitleg en instructie wordt gegeven bij plaatsing van product(en) wenst huurder een schriftelijke instructie dit kan schriftelijk worden opgevraagd.

aanvragen via contactformulier in rubriek contact klik hier

1. De huurder huurt alle producten dat door de verhuurder aangeleverd is geheel voor eigen risico en kan
de verhuurder op geen enkele manier aansprakelijk stellen. Schades en of gebreken dienen gemeld te worden.
2. De huurder zorgt zelf voor eventuele vergunningen en verzekeringen van de aangeleverde producten.
3. De huurder dient alle producten te onderhouden en verzorgen als een goede huisvader.
4. Alle producten worden schoon aangeleverd en schoon afgeleverd, schoonmaakkosten is op nacalculatie.
5. Elke schade in welke aard dan ook wordt door de verhuurder bepaald en door de huurder betaald.
De huurperiode valt hier niet onder. Deze schade wordt verrekend per direct bij ophalen van het
gehuurde materieel. Mits anders overeengekomen met verhuurder. De schade die is ontstaan staat
beschreven in bijgeleverde schade overeenkomst. Betaling is binnen 14 dagen na ontvangst factuur.
6. Alle huur producten worden door de huurder afgehaald en weer retour gebracht. Anders in overleg.
Hiervoor berekenen wij helaas € 0,50 ( met factuur excl. Btw.) Per gereden kilometer,
bepaald door tomtom navigatie systeem. Anders in schriftelijk overleg.
7. De huurprijs en borg wordt schriftelijk vooraf bepaald tussen huurder en verhuurder.
8. Verhuur mogelijkheden zijn dag verhuur, weekeind en weekverhuur.
9. Na een week huur wordt voor iedere meerdere dag een zevende van de weekprijs betaald.
10.Doorverhuur is niet toegestaan mits er met de verhuurder schriftelijk een overeenkomst is gemaakt.
11.De huurder kan niet in discussie gaan met bovengenoemde regels en houdt zich ook hieraan
12.De huurder is op de hoogte van onze algemene voorwaarden die vermeld zijn op onze websites.

Na het lezen van de huurovereenkomst en invullen van de datum(s) huurovereenkomst ondertekent
de huurder en verhuurder met naam en handtekening en gaat akkoord met de bovenbeschreven regels.
De huurder is en gaat akkoord met de leveringsvoorwaarden ook vermeld op onze websites.

LETOP: huurder is verantwoordelijk voor product(en) vanaf levering tot en met het ophalen
LETOP: gebruik dient door vakkundige personen te geschieden.
LETOP: als de weersomstandigheden er om vragen  ingehuurde product(en) veilig stellen.
LETOP: betaling dient voor afhalen te geschieden dit wel : bedrag, borg en kopie identiteit bewijs.

LEES OOK DE HUURVOORWAARDEN DIE MEE GEMAILD WORDEN BIJ UW HUURBEVESTIGING

   Producten
> .HOUTEN BORDEN verhuur
> BenSan
> Bensan 3d-ooievaar
> Bensan attractieverhuur
> Bensan bord in de tuin
> Bensan Events
> Bensan Licht en geluid
> Bensan Zeskamp spellen
> boog
> Door lucht opgeblazen
> Huren
> koopjeshoek (outlet)
> Kopen
> levende abraham sarah
> oud hollandse spellen
> skytubes
> spandoeken en vlaggen
> steigers
> tenten en party producten
> u kunt hier ook huren
   Zoek producten
> Zoektermen

   Aanbiedingen
Klik hier voor aanbiedingen
Copyright © Bensan | Design by Studio19